/* */

Pôsobí v IKEA už 11 rokov. Za ten čas prešiel v rámci firmy rôznymi pozíciami, od roku 2015 pôsobí ako Country Retail Commercial Project Manager pre región CZHUSK, v rámci čoho je zodpovedný aj za unikátny projekt nového konceptu s názvom Pop-up štúdio, ktoré sa bude otvárať v centre Prahy. Peter má množstvo skúseností s rozvíjaním regionálnych projektov, s predajom a rozvojom biznisu ako takého. Od marca 2018 bude zastávať pozíciu Country Deputy Sales Manager pre región CZHUSK. IKEA je lídrom v nábytkárskom odvetví po celom svete.

Čo je RIC?

RETAIL INNOVATIONS je inovatívna komunikačná platforma pre profesionálov a spoločnosti pôsobiace v retaile a službách. Víziou projektu je kontinuálne sledovať a prinášať trendy a novinky v odbore a spájať ľudí so spoločnými záujmami. Aktuálna KONFERENCIA bude festivalom horúcich tém a trendov, ktoré rezonujú v prostredí retailu alebo ešte len rezonovať budú. Chceme INŠPIROVAŤ a ZDIEĽAŤ kvalitné funkčné názory, nápady a riešenia profesionálov.

Organizáciu konferencie Retail Innovations zabezpečuje spoločnosť MDI.SK, s.r.o. so sídlom Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, prevádzka Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680, tel.: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

 

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať