/* */

Od roku 1999 pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti BILLA na Slovensku, kde sa zaslúžil o rozšírenie siete k 100 filiálkam. V roku 2011 bol jedným zo zakladateľov reťazca Moja Samoška, kde zvládol unikátny model expanzie 120 filiálok do 3 rokov, vo formátoch malý obchod, supermarket aj hypermarket. V súčasnosti operuje viaceré projekty, hlavne potravinového charakteru, a je zakladateľom inovatívneho foodového retailového reťazca Praclík.

Čo je RIC?

RETAIL INNOVATIONS je inovatívna komunikačná platforma pre profesionálov a spoločnosti pôsobiace v retaile a službách. Víziou projektu je kontinuálne sledovať a prinášať trendy a novinky v odbore a spájať ľudí so spoločnými záujmami. Aktuálna KONFERENCIA bude festivalom horúcich tém a trendov, ktoré rezonujú v prostredí retailu alebo ešte len rezonovať budú. Chceme INŠPIROVAŤ a ZDIEĽAŤ kvalitné funkčné názory, nápady a riešenia profesionálov.

Organizáciu konferencie Retail Innovations zabezpečuje spoločnosť MDI.SK, s.r.o. so sídlom Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, prevádzka Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680, tel.: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

 

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať