/* */

Pracuje od roku 2016 v spoločnosti U&SLUNO, a.s. na pozícii Senior Business Konzultantky. Patricia pracovala na rôznych pozíciách, predovšetkým manažérskych, v nákupe a prevádzke v popredných maloobchodných reťazcoch pôsobiacich na českom a slovenskom trhu, Ahold CR, Delvita, Tesco, Makro C&C. Konzultačnú činnosť uplatňuje v projektoch aktuálne realizovaných v medzinárodných reťazcoch Ahold CR a Globus a taktiež projektoch čiastkového charakteru v českých a slovenských maloobchodných spoločnostiach. Aktívne spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou v Prahe a Vysokou školou finanční a správní v Prahe, kde je taktiež garantom študijného predmetu Retail management.

A ako vníma vývoj na trhu a všetko, čo súvisí so správnym remodelingom a jeho načasovaním: „Keď sme uviedli v Aholde v roku 2000 v Českej republike na trhu ako prví, v predajni MANA v Prahe – Skalce dopekaciu pec, vedúci predajne mi povedal „pani Jakešová, bagety tu u nás nikto jesť nebude“. Do piatich rokov platilo – Kto nepredával bagety, ako keby nebol.“

Čo je RIC?

RETAIL INNOVATIONS je inovatívna komunikačná platforma pre profesionálov a spoločnosti pôsobiace v retaile a službách. Víziou projektu je kontinuálne sledovať a prinášať trendy a novinky v odbore a spájať ľudí so spoločnými záujmami. Aktuálna KONFERENCIA bude festivalom horúcich tém a trendov, ktoré rezonujú v prostredí retailu alebo ešte len rezonovať budú. Chceme INŠPIROVAŤ a ZDIEĽAŤ kvalitné funkčné názory, nápady a riešenia profesionálov.

Organizáciu konferencie Retail Innovations zabezpečuje spoločnosť MDI.SK, s.r.o. so sídlom Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, prevádzka Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680, tel.: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

 

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať