/* */

Retail Innovations Conference II sa blíži. Komorný festival inovácií prinesie už 12. apríla do kultového bratislavského hotela Radison Carlton veľa inšpirácie pre divákov, ktorí sa zaujímajú o retail. V programe figurujú prednášky dotýkajúce sa reťazcov s potravinami, fashion a elektro, konceptov finančných inštitúcií aj služieb. Spoločným menovateľom pre všetky menované je ľudský faktor. Tomu bude venované jedno samostatné dejstvo.

Nosnou časťou programu Retail Innovations Conference II je téma remodelingu, ale celé tretie dejstvo je venované ľudským zdrojom v retaile. V prvej časti vystúpi kľúčový rečník a hlavná hviezda druhého ročníka festivalu, uznávaný holandský dizajnér Martijn Frank Dirks. Predstaví aspekty úspešného remodelingu filiálok, kam chodia radi zákazníci aj zamestnanci. V treťom samostatnom bloku však prídu na rad ľudské zdroje.

Artiklom, ktorý v obchode dlhodobo chýba, sú kvalifikovaní a lojálni zamestnanci. Čo ich motivuje zostať? Je to plat, benefity či provízie, alebo kolektív a príjemné pracovné prostredie? Premietne sa zvýšenie honoráru aj do širšieho úsmevu a ústretovosti k zákazníkom? Dokážu aj menej kvalifikovaní ľudia zastávať zodpovedné funkcie? Budú sa chcieť učiť? Alebo upadnú do rutiny a budú sa „rozčuľovať iba do výšky platu“? Nahradia takýchto ľudí napríklad roboty alebo samoobslužné pokladnice? Dozviete sa, ako pristupovať k ľuďom tak, aby sa sami prihlásili a vo vašej firme zotrvali. Budeme spoločne hľadať odpoveď na otázku, ako sa z jednoduchého „podávača tovaru“ darí vychovať predavačov a obchodníkov.

Inovatívny retailový event musí mať aj inovatívne nástroje komunikácie. Pre cielené oslovenie tej správnej retailovej komunity sme zvolili sociálnu sieť pre profesionálov Linked In. „Dobrý obsah sa šíry sám, festival RIC 2018 má históriu aj dobrú reputáciu, každopádne možnosti Linked In dokážu vytvoriť cielenie na komunitu naladenú na rovnakú vlnu,“ dodáva David Zelinko, zodpovedný komunikačný špecialista.

Čo je RIC?

RETAIL INNOVATIONS je inovatívna komunikačná platforma pre profesionálov a spoločnosti pôsobiace v retaile a službách. Víziou projektu je kontinuálne sledovať a prinášať trendy a novinky v odbore a spájať ľudí so spoločnými záujmami. Aktuálna KONFERENCIA bude festivalom horúcich tém a trendov, ktoré rezonujú v prostredí retailu alebo ešte len rezonovať budú. Chceme INŠPIROVAŤ a ZDIEĽAŤ kvalitné funkčné názory, nápady a riešenia profesionálov.

 

Organizáciu konferencie Retail Innovations zabezpečuje spoločnosť MDI.SK, s.r.o. so sídlom Bieloruská 12, 821 06 Bratislava, prevádzka Cukrová 14, 81108 Bratislava, IČO: 36766658, DIČ: SK2022392680. tel.: +421 918 998 587, e-mail: mdi@mdi.sk

© 2017 MDI.SK, S.R.O. & MEDIAN STORE, S.R.O.. ALL RIGHTS RESERVED.

Zdieľať